Hva er AIS?

AIS er et Automatisk identifikasjonssystem.

Systemet benyttes først og fremst som et antikollisjons system til sjøs. AIS brukes av maritime trafikk- sentraler for å holde oversikt over skipstrafikken. Fartøyer med AIS om bord utveksler informasjon om sin identitet, posisjon, fart, kurs på VHF-båndet 161,975 MHz og 162,025 MHz. 

Alle skip over 300 brutto registertonn i internasjonal fart og skip med farlig last er pålagt å ha AIS. AIS vokser også i fritidsmarkedet med transceiver ombord i båtene, så store skip ser og unngår dem. AIS har et stort potensiale innen sikkerhet fordi en AIS SART eller MOB sender starter å sende med en gang den har GPS posisjon. Det har den etter kun ca 2 minutter. Skip i nærheten innen 7-8 Nm.  eller AIS mottakere langs kysten fanger opp signalet og kan reagere umiddelbart uten å involvere andre forsinkende ledd.

AIS langs kysten, er ikke avhengig av at satellitter skal være i posisjon og tid for nedlasting til jordstasjoner, osv. Dette gjør at AIS har rask response i forhold og egner seg derfor godt til sikkerhet til sjøs. Flere og flere kjøper derfor personlige MOB sendere til å montere i redningsvest.

AIS i Norge

AIS teknologi illustrasjon

I Norge er Kystverket en stor og viktig aktør for AIS.

Kystverket etablerte i 2005 nettverket AIS Norge, bestående av ca 50 basestasjoner som mottar informasjon om alle skip. Kystverket sitt AIS-nettverk dekker, med enkelte unntak, 40-60 nautiske mil ut fra kysten. I 2015 ble alle AIS-basestasjonene fornyet. AIS er et viktig overvåkingsverktøy i den nasjonale beredskapen langs kysten. Hovedredningssentralene, Kystvakta og politiet er noen av brukerene som utnytter AIS i sin daglige drift.Les mer på AIS på Kystverket sine sider: Kystverket/AIS

AIS til satelitt er en realitet. Norge har skutt opp flere AIS sattelitter. Se film hvor: Blant andre Kystverket, Forsvarets Forskningsinstitutt FFI og Norsk Romsenter er aktører som bidrar med å gjøre Norge til en ledende nasjon innen AIS. 

Video om AIS