Hva er AIS?

AIS er et Automatisk identifikasjonssystem. Systemet benyttes først og fremst som et antikollisjons system. Fartøyer med AIS om bord sender ut og utveksler informasjon om sin identitet, posisjon, fart, kurs på VHF-båndet. AIS brukes av maritime trafikk- sentraler for å holde oversikt over skipstrafikken. Alle skip over 300 brutto registertonn i internasjonal fart og skip med farlig last er pålagt å ha AIS. Frekvensene 161,975 MHz og 162,025 MHz benyttes til AIS.

IMO REGULERER AIS

IMO – the International Maritime Organization – is the United Nations specialized agency with responsibility for the safety and security of shipping

 

Regulation 19 of SOLAS Chapter V – Carriage requirements for shipborne navigational systems and equipment – sets out navigational equipment to be carried on board ships, according to ship type. In 2000, IMO adopted a new requirement (as part of a revised new chapter V) for all ships to carry automatic identification systems (AISs) capable of providing information about the ship to other ships and to coastal authorities automatically.

The regulation requires AIS to be fitted aboard all ships of 300 gross tonnage and upwards engaged on international voyages, cargo ships of 500 gross tonnage and upwards not engaged on international voyages and all passenger ships irrespective of size. The requirement became effective for all ships by 31 December 2004.

Source: http://www.imo.org/en/OurWork/Safety/Navigation/Pages/AIS.aspx

AIS I NORGE

I Norge er Kystverket en stor og viktig aktør. Kystverket etablerte i 2005 nettverket AIS Norge, bestående av ca 60 basestasjonar som mottar informasjon om alle skip. Kystverket sitt AIS-nettverk dekker, med enkelte unntak, 40-60 nautiske mil ut fra kysten. I 2015 ble alle AIS-basestasjonene fornyet. AIS er et viktig overvåkingsverktøy i den nasjonale beredskapen langs kysten. Hovedredningssentralene, Kystvakta og politiet er noen av brukerene som utnytter AIS i sin daglige drift.

 

Forsvarets Forskningsinstitutt FFI og Norsk Romsenter er også store aktører som bidrar med å gjøre Norge til en ledende nasjon innen AIS.

 

Les mer om satellitter på Norsk Romsenter sine sider 

Lukk meny
×
×

Handlekurv