Besøk av næringssjefen

16. September hadde vi hyggelig besøk fra Næringssjefen i Færder Kommune, Jonathan Hall.