MOB Rescue

Et automatisk
mann-over-bord (MOB) redningssystem.

Redningssystemet som automatisk varsler kollegaer og organisasjonen i en MOB (Mann-Over-Bord)-situasjon. Et system basert på AIS som sender til mobil, eller et dashboard på nettbrett.

Vi har følgende systemer
Redningsappen
MOB Rescue CLOUD
MOB Rescue SYSTEM
MOB Rescue ENTERPRISE
MOB Rescue MARINA

Jeg er interessert i MOB Rescue

Redningssystemet tilpasset din arbeidssituasjon og bedriften

Alene i båt. Liten eller stor bedrift.

Redningsappen

Alene i båt

Et redningssystem for de som ferdes alene på sjøen. Systemet gjør det tryggere å arbeide alene på eller ved sjøen. Det krever kun at arbeidsleder/redningsmann på land har mobildekning.

Systemet består av:
AIS-sender som monteres i hver redningsvest og Redningsappen installeres på en mobiltelefon.

 • Push varsling til arbeidsleder/redningsmann
 • Arbeidsleder/redningsmann ser hvem som har falt over bord og posisjon i kart på mobilen
 • 24/7 sentral varsles (tilhørighet til en gruppe må velges)
Ta kontakt for bestilling
MOB Rescue CLOUD

Tilpasset og enkelt oppsett

System hvor administrasjon gjøres av leverandøren.

Varsling til kollegaer på mobiltelefon med lydvarsel, SMS og oppringning. Viser posisjon til MOB ulykken i kart på mobiltelefonen. Konfigurering av system til bedriften med egen database i egen sky.

Systemet består av:
AIS-sendere som monteres i redningsvestene. Alle har apper på mobiltelefonen og konfigurering av systemet gjøres av leverandøren i skyen.

 • Alle får varsel i MOB Rescue Client (vår mobil app klient)
 • Alle ser i kart hvor MOB er i sjøen opptil 24 timer etter aktivering av AIS sender
 • Systemet kan kobles opp til varslingssentral
Ta kontakt for bestilling
MOB Rescue SYSTEM

Styring og oversikt over egne ressurser

System som raskt gir god situasjonsforståelse i en ulykke. Oversikt og styring av ressurser til rådighet.

Systemet består av:
AIS-sendere monteres i redningsvester og et dashboard på nettbrett hvor konfigurering, overvåkning og øvelser skjer.

 • Få varsel i MOB Rescue Client (vår mobil app klient)
 • Se på kart i MOB Rescue Dashboard (nettbrett) hvor forulykkede er i sjøen
 • Full oversikt over ressurser i Dashboard
 • Se hvem som er på vakt
 • Se hvem som er sikret (hvem som har på seg redningsvest med AIS sender)
 • Kjør øvelser i MOB Rescue dashboard
 • Se hvilke personer/ressurser som kan delta i en redningsaksjon
Ta kontakt for bestilling
MOB Rescue ENTERPRISE

Sikring av havn

Et system med funksjonalitet som beskrevet i de andre oppsettene, med egen basestasjon for bedre kontroll og  dekning i operasjonsområdet. Full oversikt over mannskap i dashboard på nettbrett

  • Få varsel i MOB Rescue Client (vår mobil app klient)
  • Se kartet i MOB Rescue Client hvor forulykkede er i sjøen
  • Se hvem som er på vakt
  • Se på kart hvor ulykken har skjedd i dashboard
  • Kjør øvelser i MOB Rescue dashboard
  • Se hvilke personer som er aktive i en redningsaksjon
  • Sikrer dekning i operasjonssonen hvor
   arbeidet utføres med egen AIS basestasjon
Ta kontakt for bestilling
MOB Rescue MARINA

Sikre de som går båtvakt

MOB Rescue Marina systemet sikrer båtvaktene som sjekker båtene ute på pirene. Faller en av vaktene i vannet med redningsvest hvor AIS sender er montert varsles det automatisk på mobiltelefon.

Systemet består av:
AIS-sender i redningsvest. Redningsappen som båtvakta laster ned på mobiltelefonen.
AIS basestasjon monteres i havna.

 • Båtvakta får varsling på mobiltelefonen
 • Båtvakta ser posisjon til kollega som ligger i vannet i kart på mobiltelefonen
 • Systemet kan tilkobles varslingssentral.
Ta kontakt for bestilling

Ønsker du mer informasjon?

Fyll ut skjema for å registrere din interesse, så tar vi kontakt med deg.