Om oss

Hvis varsling ble raskere og bedre vil det også kunne redde liv på sjøen.

AIS Rescue startet opp som et prosjekt i Marine Safety AS høsten 2017. Ville det fungere med personlige AIS sendere i redningsvesten? Ville vi ha dekning? Et møte hos Hovedredningsentralen gav oss medvind. Et utsagn vi tok med oss var at det vil redde liv om vi fikk til dette og det har vi klart.

Det hjalp også med tilgang til AIS-data fra Kystverkets AIS mottakere som er operative langs hele kysten. Da var vi i gang. AIS Rescue AS ble registrert som eget selskap 2. september 2020.

Vi har i dag bred AIS-dekning med både Marine Traffic og egne basestasjoner der det ikke er dekning fra andre AIS-mottakere. I løpet av disse snart fire årene har det vært gjort et enormt arbeid med testing og utvikling av systemet.

Nå har vi ferdige systemer tilpasset flere markeder og vi tror på at:
AIS Rescue redder liv fra drukning
Ny teknologi gir raskere varsling og gjør det enkelt å finne personen i sjøen.
Fordi tiden teller! 

Dette har vi klart med god støtte fra Innovasjon Norge.

Om systemet

AIS Rescue Team

Daglig leder

(+47) 920 26 500

sam@aisrescue.no

Sam jobber på salg og hjelper deg å finne riktig system for din bedrift. Har du spørsmål om systemene eller produktene kontakter du Sam på telefon, eller booker et nettmøte. Under fanen kontakt finner du skjemaet for å booke et nettmøte på et tidspunkt som passer deg.

System arkitekt

(+47) 412 46 262

marius@aisrescue.no

Marius er vår mann på utviklingssiden. Han driver også kundesupport og konfigurerer og tilpasser systemene til kundene. Han overvåker også at systemene er oppe og fungerer.

Gründer og rådgiver

kim@aisrescue.no

Ekspert på maritim søk og redning. Kim er til daglig i operativ tjeneste som offiser i Kystvakten. Han har ledet flere maritime søk og redningsoppdrag og vet hvor krevende det er å finne personer i sjøen. Kim hjelper kunden med å identifisere risiko for mann over bord og hvordan AIS Rescue kan redusere denne risikoen. Kim har utdannelse fra operativ linje på Sjøkrigsskolen.

Rådgiver

Øyvind er ekspert på maritim søk og redning og har en mastergrad fra NTNU på mann over bord og drivbaneberegninger. Han kvalitetssikrer AIS Rescue som redningskonsept og hvordan redningsoperasjonen kan bli mest mulig effektiv. Øyvind har bakgrunn fra Kystvakten og Kystverket.