Slik virker MOB Rescue varsling

AIS-senderen, som er montert i redningsvesten, er en VHF-radiosender. Denne sender signal til AIS-basestasjon/-mottakertårn på land hvis senderen aktiveres. 
Signalet sendes så videre til MOB Rescue-systemet og utløser varsel på MOB Rescue ONE, MOB Rescue Client eller MOB Rescue Dashboard.

Slik varsler AIS Rescue systemet
easyONE AIS sender

AIS Sender

AIS MOB-sender for montering i redningsvest er veldig smart. Dette er en liten VHF-sender med GPS, som sender AIS-melding som oppgir din posisjon og hvem du er, hvis du har registret senderen.

Se flere AIS-sendere

Redningsvest

Riktig redningsvest redder livet ditt hvis du faller over bord – bevisstløs eller ikke. Riktig redningsvest snur deg i vannet, slik at du får frie luftveier og at hodet ligger høyt og støtt.

Se flere redningsvester

Om AIS

AIS er et automatisk identifikasjonssystem.

Systemet benyttes tradisjonelt som et antikollisjonssystem til sjøs. Maritime trafikksentraler bruker AIS for å holde oversikt over skipstrafikken. Fartøyer med AIS om bord utveksler informasjon om sin identitet, posisjon, fart og kurs på VHF-båndet, 161,975 MHz og 162,025 MHz.

Alle skip over 300 brutto registertonn i internasjonal fart, samt skip med farlig last, er pålagt å ha AIS. Innen fritidsmarkedet vokser AIS også. Egne transceivere om bord i båtene gjør at store skip ser og unngår dem.

AIS har et stort potensial innen sikkerhet. En AIS SART eller MOB-sender starter å sende med en gang den har GPS-posisjon, som den får etter kun om lag to minutter. Skip som befinner seg innen en radius på 7-8 NM, eller AIS mottakere langs kysten, fanger opp signalet – og kan reagere umiddelbart, uten å involvere andre, forsinkende ledd.