Om systemet

AIS er et automatisk identifikasjonssystem.

Systemet benyttes tradisjonelt som et antikollisjonssystem til sjøs. Maritime trafikksentraler bruker AIS for å holde oversikt over skipstrafikken. Fartøyer med AIS om bord utveksler informasjon om sin identitet, posisjon, fart og kurs på VHF-båndet, 161,975 MHz og 162,025 MHz.

Alle skip over 300 brutto registertonn i internasjonal fart, samt skip med farlig last, er pålagt å ha AIS. Innen fritidsmarkedet vokser AIS også. Egne transceivere om bord i båtene gjør at store skip ser og unngår dem.

AIS har et stort potensial innen sikkerhet. En AIS SART eller MOB-sender starter å sende med en gang den har GPS-posisjon, som den får etter kun om lag to minutter. Skip som befinner seg innen en radius på 7-8 NM, eller AIS mottakere langs kysten, fanger opp signalet – og kan reagere umiddelbart, uten å involvere andre, forsinkende ledd.

Jeg er interessert i MOB Rescue

Slik virker MOB Rescue varsling

AIS-senderen, som er montert i redningsvesten, er en VHF-radiosender. Denne sender signal til AIS-basestasjon/-mottakertårn på land hvis senderen aktiveres. 
Signalet sendes så videre til MOB Rescue-systemet og utløser varsel på MOB Rescue ONE, MOB Rescue Client eller MOB Rescue Dashboard. 

Slik varsler AIS Rescue systemet
easyONE AIS sender

AIS Sender

AIS MOB-sender for montering i redningsvest er veldig smart. Dette er en liten VHF-sender med GPS, som sender AIS-melding som oppgir din posisjon og hvem du er, hvis du har registret senderen.

Se flere AIS-sendere

Redningsvest

Riktig redningsvest redder livet ditt hvis du faller over bord – bevisstløs eller ikke. Riktig redningsvest snur deg i vannet, slik at du får frie luftveier og at hodet ligger høyt og støtt.

Se flere redningsvester